Välkommen till Bokbussen!
 

Bokbussen är den mobila biblioteksfilialen till kommunens Stadsbibliotek och vårt mål är att förmedla känslan av ett fullvärdigt

bibliotek fast på hjul. Det ska kännas tryggt och välkomnande för alla, såväl barn som gamla, att besöka Bokbussen.

 

Vi har ett 80-tal hållplatser runt om i kommunen och här kan du låna, lämna tillbaka och hämta reservationer.

Böcker som inte finns med vid ditt besök, kan du beställa antingen direkt på bussen eller per telefon eller e-post.

Sök

Språk