Välkommen till Bokbussen

Bokbussen är den mobila biblioteksfilialen med ett 80-tal hållplatser och hela kommunen som arbetsfält.

På Bokbussen kan du låna, lämna tillbaka och hämta reservationer.

Böcker som inte finns med vid ditt besök, kan du beställa antingen direkt på bussen eller per telefon eller e-post.

Language