Språkväskor

Språkväskor

Språkväskorna finns för att du som förälder till barn i åldern 3-6 år skall få tips om hur du och ditt barn kan leka och arbeta med språket.

Språkväskorna innehåller spel, lekmaterial och böcker samt en instruktions-dvd där du som förälder kan se hur man använder väskans innehåll. Väskorna finns på Stadsbiblioteket men kan naturligtvis också lånas via ditt lokala bibliotek (bokbuss eller närbibliotek). 

Språkväskorna finns tack vare projektet "Språk-kedjan". Du kan läsa mer på Region Hallands hemsida här.

 

Search the catalogue

Language