Talböcker (Daisy)

Talböcker (Daisy)

Du som har en läsnedsättning, till exempel synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller neurologiska problem som ADHD, har rätt att låna talböcker.

 

Talbok eller ljudbok?

Talböcker och ljudböcker är inte samma sak. En talbok får bara lånas av personer med tillfällig eller permanent funktionsnedsättning som har svårt att läsa tryckt text. Ljudböcker får alla låna.

Talböcker framställs i DAISY-format vilket gör att det går att bläddra i dem, söka och sätta bokmärken och att de oftast ryms på en cd-romskiva. Talböcker går att läsa på en Daisy-spelare, dator, surfplatta eller mobil som kan spela upp mp3-filer.

På Biblioteken i Laholm finns det både talböcker och ljudböcker.

 

Att låna talböcker

För att bli talbokslåntagare måste du först kontakta biblioteket. Om du har svårt att själv ta dig till biblioteket kan du få böckerna hemskickade gratis med posten.

Du kan också ladda ner talböcker direkt via Legimus, MTM:s digitala bibliotek. Läs mer om Legimus på den här sidan.

 

Låna Daisy-spelare

På biblioteket finns Daisy-spelare att låna för dig som vill prova. Du får låna spelaren i två månader. Du som har en synnedsättning kan även ansöka om att få en talboksspelare utskriven som hjälpmedel från Syncentralen.

För mer information kontakta bibliotekarie Anna Björk på telefon 0430-151 57 eller 151 50.

Sök

Språk