Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter

Vet du vilka som räknas som Sveriges nationella minoriteter?

I Sverige har vi fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vi har också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Vad styr rätten till minoritetsspråk?

De nationella minoriteterna har särskilda rättigheter för språk, kultur och inflytande. I Sverige regleras de nationella minoriteternas rättigheter bland annat av:

Tips och länkar

Minoriteter i Sverige

Föreningar/församlingar

Sök

Språk