Greenscreen och berättande
Kollage med olika skaparaktiviteter

Vi skapar en berättelse tillsammans och gör sedan en film i greenscreen. 

 

Ålder: 10-12 år

Föranmälan till biblioteket@laholm.se eller ring 0430-151 50, 151 51

Språk