Demenshylla på Stadsbiblioteket

Demenshylla på Stadsbiblioteket

På Laholms Stadsbibliotek finns en hylla med böcker på temat demens. Där kan du hitta faktaböcker, romaner, nostalgiböcker, filmer och barnböcker. 

Det finns olika former av demenssjukdomar. De tre vanligaste är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontallobsdemens. Gemensamt för alla demenssjukdomar är att man får nedsatt kognitiv förmåga på grund av att nervceller dör. Det innebär till exempel att man kan få försämrat minne och nedsatt planeringsförmåga. Andra symtom kan vara nedsatt praktisk förmåga som innebär större svårigheter att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor.

 

Det går inte att bli frisk från en demenssjukdom men det finns mycket hjälp att få. Från regionen och kommunen kan man få hjälp med behandlingar och hjälpmedel och på biblioteken finns romaner, biografier, faktaböcker med mera att läsa.

 

På Laholms kommuns hemsida hittar du information om stöd och hjälp vid demenssjukdom https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/demensvard-/?mode=Comment

 

Kommunens anhörigcentrum kan också vara ett stöd https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/seniorer/anhorigstod/

 

Demensförbundet https://www.demensforbundet.se/

 

Sidan "Demenssjukdomar" på 1177.se kan också vara en bra startpunkt för dig som vill veta mer.

Sök

Språk