Barn och unga på nätet - Digitalt webbinarium med Maria Dufva
Maria Dufva

Är du vårdnadshavare, bonusförälder, yrkesverksam eller annan viktig vuxen som möter barn och unga? Vill du lära dig mer kring hur barn och unga har det på nätet?

I nära anslutning till en vecka fri från våld (22 nov - 28 nov) erbjuder Länsstyrelserna i Halland, Blekinge, Kalmar, Jönköping och Kronobergs län en timmes föreläsning med Maria Dufva kring grooming, brott på nätet samt hur föräldrar och andra viktiga vuxna kan prata med barn om risker på nätet.

Maria Dufva är kriminolog och författare. Hon jobbade länge med barn som utsatts för brott och begått brott. Under sina år som anställd på Stödcentrum för unga brottsutsatta skapade Maria ett starkt inre mantra: "Att genom folkbildning rädda så många barn det går från alla typer av övergrepp, trakasserier, mobbning, hot och hat". Med tiden har hon specialiserat sig på frågor kring barns och ungas liv på nätet. Hon är en flitig föreläsare för barn, unga föräldrar och skolpersonal med fokus på brottsförebyggande arbete. Ingen föranmälan krävs.

 

Onsdagen den 1 december kl 17.00-18.00 och därefter är webbinariet tillgängligt under perioden 2:e -15:e december 2021.

 

Mer info och länk till sändningen hittar du på följande webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2021-02-22-webbinarium---barn-och-unga-pa-natet.html 

Språk