Begränsad service på grund av covid-19
Biblioteket är fortfarande ingen mötesplats och vi erbjuder endast begränsad service. Du får göra kortare besök på max 15 minuter för att hämta och återlämna det du har lånat. Öppettiderna är förkortade och Bokbussen kör inte. Klicka på rubriken för mer info.

Nyheter i hyllorna

137025
Av: Bramley, Cathy
136683
Av: Quinn, Kate
136954
Av: Mattsson, Set
137143
Av: Palm, Anna-Karin
136778
Av: Steinwall, Emma
136919
Av: Schreiber, Johanna
137142
Av: Skördeman, Gustaf
137101
Av: Kyeyune Backström, Valerie
137095
Av: Mendel-Enk, Stephan
135494
Av: Gustavsdotter, Maria
136684
Av: Strandberg, Mats
136685
Av: Wik, Karin
125057
Av: Reyes, Emma
136945
Av: Linder, Ulrika
137054
Av: Ekström, Åsa
137053
Av: Moodysson, Coco
137052
Av: Lundkvist, Gunnar
137033
Av: Källblad, Mats

Språk